C C C C A+ A A- X

Правна рамка за медиацията

Медиация

КАКВО Е МЕДИАЦИЯ?

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове извън съда, при която трето неутрално лице медиатор, подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно удовлетворително споразумение.

Медиацията е нова култура на общуване, основана на взаимно разбиране и зачитане на права и интереси.

Медиацията дава на спорещите свободата и отговорността сами да определят собствените си интереси и приоритети, да контролират процедурата и изхода от спора, да запазят и възстановят отношенията си.

 

ЗАЩО МЕДИАЦИЯ?

  • Защото разрешавате Вашия спор бързо, евтино и ефикасно;
  • Защото сте свободни сами да определяте Вашите собствени интереси и приоритети;
  • Защото не замества Съда, а ризширява кръга от възможности за защита на Вашите права;
  • Защото гарантира тайната на споделената информация;
  • Защото се провежда в неформална обстановка и в удобно за страните време;
  • Защото възстановява и запазва взаимоотношенията между спорещите.

КАК ДА ОТНЕСЕТЕ СПОРА КЪМ МЕДИАЦИЯ?

  • ОТГОВОРИ НА ВСИЧКИ ВАШИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ТОЗИ ВИД ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ИЗВЪН СЪДА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА АДРЕС www.mediator-bg.com   

На 18.12.2013 г., в гр. Велико Търново, Районен съд - Велико Търново сключи Меморандум за сътрудничество със Сдружение с нестопанска цел "Център по медиация" за насочване към медиация от страна на съда. 

Вижте Меморандума за сътрудничество и следните приложенията към него:

- Заявление за насочване към медиация /Приложение 1/.

- Заявление за уведомяване на останалите страни по спора за изразяване на съгласие за медиация / Приложение 2/.

- Протокол на съда за одобряване на спогодба и прекратяване на делото /Приложение 3/.

- Контролен лист за предоставяне на информация от съда към центъра по медиация /Приложение 4/.

- Известие от цантъра по медиация до съда /Приложение 5/.

- Характеристики на спорове, които са особено подходящи за насочване на медиация /Приложение 6/.

- Спорове, неподходящи за насочване към медиация /Приложение 7/.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация