C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Заявление за издаване на незаверени преписи по решения/присъди

Заявление за издаване на заверени преписи от решения/присъди


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СУМИ ПО ДЕТСКИ ВЛОГОВЕ

  1. Надлежно попълнена молба-образец-в нея изрично се посочва сумата, за която се иска разрешение и нуждите на детето, за които тя ще се използва;
  2. Спестовна книжка на детето;
  3. Удостоверение за раждане на детето;
  4. Квитанция за платена държавна такса от 30 лева.
  5. Документи за самоличност.

Навършилите 14 години трябва да се явят лично при дежурния съдия.
 
Съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси се събират: 25 лева – за образуване на дело и 5 лева - за съдебно удостоверение пред банката т.е. общо 30 лева.
В ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СЛУЧАИ ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНА ТАКСА, АКО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАТ (В КРАЯ НА МОЛБАТА-ОБРАЗЕЦ), ЧЕ НЕ РАЗПОЛАГАТ СЪС СРЕДСТВА.

Заявление за теглене на детски влог за деца под 14 години

Заявление за теглене на детски влог за деца над 14 години


Заявление за издаване на удостоверение за прекратен брак

Заявление за издаване на изпълнителен лист

Заявление за връщане на парична гаранция

Заявление за връщане на представени документи по дела

Удостоверение за промяна на име

Заявление за сключване на граждански брак от непълнолетни лица

Декларация за даване на съгласие за сключване на граждански брак от непълнолетни лица

Заявление за отказ от наследство

Заявление за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела

Заявление за образуване на изпълнително дело.

Заявление за участие в публична продан.

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост

Заявление за достъп до обществена информация

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация